Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych na stronie MyAngel.pl przez Atelier Urody Olga Kaleta:

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Atelier Urody Olga Kaleta, posiadający NIP: 5272392643 oraz REGON: 384167952. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@myangel.pl

2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., są gromadzone w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, świadczenia usług, przetwarzania zamówień oraz dostarczania informacji o promocjach lub nowościach. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody użytkownika lub w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3. Ochrona danych osobowych
Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. W tym celu stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i administracyjne, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

4. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub wypełnienia wymogów prawnych.

5. Pliki cookies
Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookie w celu ułatwienia i ulepszenia doświadczenia użytkownika. Pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika i służą różnym celom, takim jak personalizacja treści czy analiza statystyk. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookie w swojej przeglądarce.

6. Prawa użytkowników
Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z administratorem danych.

Korzystając ze strony MyAngel.pl, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia opisane w tej polityce. Polityka prywatności może podlegać aktualizacjom, dlatego zalecamy regularne jej sprawdzanie w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.