Regulamin

Regulamin 

Regulamin sklepu internetowego MyAngel.pl

1. Postanowienia ogólne

a. Definicje:

 • Sklep – oznacza sklep internetowy MyAngel.pl, prowadzony przez Atelier Urody Olga Kaleta, zarejestrowany pod adresem al. Aleja Władysława Reymonta 50/1,
  01-840 Warszawa, posiadający NIP: 5272392643 i REGON: 384167952.

 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez sklep internetowy MyAngel.pl.

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego MyAngel.pl.

 • Towary – oznaczają produkty i usługi oferowane przez sklep internetowy MyAngel.pl.

b. Informacje o sklepie

 • Sklep internetowy MyAngel.pl jest platformą sprzedażową, na której oferowane są różnorodne towary, w tym m.in. modne i kobiece ubrania.

 • Informacje o sklepie, w tym dane kontaktowe, adres do korespondencji oraz dane dotyczące właściciela, zostały podane na stronie internetowej sklepu.

c. Zakres stosowania regulaminu d. Akceptacja regulaminu

 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług sklepu internetowego MyAngel.pl oraz zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez sklep.

 • Regulamin dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających z usług sklepu internetowego MyAngel.pl.

d. Akceptacja regulaminu

e. Korzystając z usług sklepu internetowego MyAngel.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

f. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług sklepu internetowego MyAngel.pl.

2. Warunki zakupów

a. Dostępność towarów

 • Sklep internetowy MyAngel.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualne informacje dotyczące dostępności towarów. Niemniej jednak, nie możemy zagwarantować pełnej dostępności każdego produktu w każdym momencie.

 • Jeżeli dany produkt jest niedostępny lub nie można go dostarczyć w określonym czasie, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu poinformowania o tej sytuacji.

b. Czas dostawy

 • Maksymalny czas dostawy produktu w sklepie MyAngel.pl wynosi 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Staramy się dostarczać zamówione towary możliwie najszybciej, ale prosimy o zrozumienie, że czas dostawy może być przedłużony w przypadku okoliczności nadzwyczajnych lub zamówienia towarów niedostępnych w magazynie.

c. Składanie zamówień

 • Zamówienia w sklepie MyAngel.pl mogą być składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 • Podczas składania zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do podania dokładnych i prawdziwych danych kontaktowych oraz informacji dotyczących płatności.

d. Potwierdzenie zamówienia

 • Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail zawierające szczegóły zamówienia.

 • Potwierdzenie zamówienia nie stanowi akceptacji zamówienia. Akceptacja nastąpi po dokonaniu weryfikacji zamówienia i jego przyjęciu do realizacji.

   

d. Ceny i płatności

 • Wszystkie ceny towarów widoczne na stronie MyAngel.pl podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

  1. Sklep internetowy MyAngel.pl oferuje różne metody płatności, takie jak przelew bankowy, płatności kartą lub systemy płatności elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat aktualnie dostępnych metod płatności są podane na stronie sklepu w trakcie procesu składania zamówienia.

e. Wysyłka i dostawa

 • Sklep MyAngel.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem sprawdzonych firm kurierskich takich jak Inpost.

 • Szczegóły dotyczące kosztów wysyłki, czasu dostawy oraz dostępnych regionów są podane na stronie sklepu w trakcie procesu składania zamówienia.

f. Zwroty i reklamacje

 • W przypadku wadliwego towaru lub niezgodności z zamówieniem, Użytkownik ma prawo do reklamacji. Procedura reklamacyjna jest opisana w sekcji Zwroty i Reklamacje na stronie internetowej sklepu MyAngel.pl.

 • Użytkownik ma również prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w określonym czasie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów są dostępne w sekcji Zwroty i Reklamacje na stronie sklepu.

3. Prawa i obowiązki użytkownika

a. Zasady korzystania ze strony

 • Użytkownik ma prawo korzystać z usług i funkcji oferowanych przez sklep MyAngel.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania ze strony, w tym zakazu naruszania praw innych osób i niedozwolonego wykorzystywania treści lub funkcji strony.

b. Zabronione działania

 • Użytkownik nie może podejmować działań, które mogą naruszać bezpieczeństwo, integralność lub dostępność strony MyAngel.pl.

 • Zabronione jest umieszczanie na stronie treści o charakterze nielegalnym, obraźliwym, dyskryminującym lub naruszającym prawa innych osób.

c.  Odpowiedzialność użytkownika

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na stronie MyAngel.pl.

 • Sklep MyAngel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania zasad korzystania ze strony przez Użytkownika.

4. Ochrona danych osobowych

a. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 • Sklep internetowy MyAngel.pl zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług sprzedażowych oraz zapewnienia prawidłowej obsługi zamówień.

 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika lub w celu wykonania umowy sprzedaży towarów.

 • Zakres przetwarzania danych obejmuje m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz dane płatnicze.

b.  Pliki cookies

 • Strona MyAngel.pl może używać plików cookies w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności i dostosowania treści do preferencji Użytkowników.

 • Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają na identyfikację przeglądarki podczas korzystania ze strony.

 • Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania ustawieniami dotyczącymi plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

c. Poufność i bezpieczeństwo danych

 • Sklep MyAngel.pl podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

 • Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy lub podmioty zewnętrzne, które współpracują z MyAngel.pl i są zobowiązane do zachowania poufności danych. 

d. Prawa użytkownika

 • Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia.

 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 • W celu skorzystania z powyższych praw lub uzyskania dodatkowych informacji, Użytkownik może skontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem podanych na stronie MyAngel.pl danych kontaktowych.

5. Odpowiedzialność i ograniczenia 

a. Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

 • Sklep internetowy MyAngel.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelne i kompleksowe informacje na stronie.

 • Niemniej jednak, sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub niedokładności w treściach, zdjęciach lub opisach towarów.

 • Sklep MyAngel.pl nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania strony, w tym straty danych, przerw w funkcjonowaniu, awarii lub zakłóceń w działaniu.

b. Gwarancje i rękojmia

 • Sklep MyAngel.pl oferuje gwarancje i rękojmie na towary zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Informacje dotyczące gwarancji oraz rękojmi są dostępne na stronie sklepu i są określone na stronie Zwroty i Reklamacje

c. Siła wyższa

 • Sklep MyAngel.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą.

 • Siła wyższa obejmuje zdarzenia niezależne od woli sklepu, takie jak klęski żywiołowe, zamieszki, wojny, awarie techniczne, przestoje w dostawach itp.

6. Zmiany w regulaminie

a. Powiadomienia o zmianach

 • Sklep internetowy MyAngel.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie.

 • Aktualny regulamin sklepu będzie dostępny do wglądu na stronie internetowej MyAngel.pl/regulamin.

b. Akceptacja zmian

 • Korzystając z usług sklepu internetowego MyAngel.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z nowymi postanowieniami i akceptuje je.

 • W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu sklepu internetowego, Użytkownik powinien natychmiast zrezygnować z usług MyAngel.pl.

7. Postanowienia końcowe

a. Wyłączenia odpowiedzialności

 • Sklep internetowy MyAngel.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub roszczenia wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania strony, w tym błędów, braków, awarii technicznych, zakłóceń lub przerw w dostępie.

 • Wszystkie treści, materiały i produkty prezentowane na stronie MyAngel.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

b. Postanowienia prawne

 • Niniejszy regulamin sklepu MyAngel.pl podlega polskiemu prawu i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 • Wszelkie spory wynikające z korzystania z usług sklepu internetowego MyAngel.pl będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby sklepu.

c. Kontakt z obsługą klienta

 • W razie jakichkolwiek pytań, problemów lub wątpliwości, Użytkownicy mogą skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

 • Dane kontaktowe do działu obsługi klienta, w tym numer telefonu i adres e-mail, są dostępne na stronie MyAngel.pl w zakładce „Kontakt”.